Algemene voorwaarden

Bedankt voor uw bezoek aan echt-herm-sprenger-halsbanden-belgium.com ('Site', 'wij' of 'ons'). De volgende de Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") beschrijven de algemene voorwaarden waarop wij u toegang tot de Site bieden.

Uw Gebruik van Deze Site wordt Beheerst door Deze Voorwaarden

Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan onze Voorwaarden en ons Privacybeleid, als aanvulling op andere voorwaarden die op onze Sites kunnen voorkomen.

Uw gebruik van deze Website vormt uw akkoord om deze regels te volgen en hieraan gebonden te zijn. Gebruik deze Site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

De voorwaarden Kunnen Veranderen

We behouden ons het recht voor om deze Site en de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Site na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van die wijzigingen. Om deze reden raden we u aan om deze voorwaarden te bekijken wanneer u deze Site gebruikt.

De Intellectuele Eigendom

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op en op de Site en al en / of al het materiaal op de Site, inclusief afbeeldingen, video's, grafische afbeeldingen, fotografie, tekst, logo's en andere inhoud (gezamenlijk 'Inhoud'), zijn hetzij in ons bezit, hetzij opgenomen met toestemming van de eigenaar van de rechten.

De Inhoud van deze Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze Site. U mag geselecteerde delen van de Inhoud downloaden, afdrukken en opslaan, op voorwaarde dat u (1) deze kopieën van de Inhoud alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik gebruikt, (2) de Inhoud niet op een netwerkcomputer kopieert of plaatst de inhoud uitzenden in alle media, en (3) de inhoud op geen enkele manier wijzigen of wijzigen.

ONGEAUTORISEERD KOPIËREN, REPRODUCTIE, WIJZIGEN, HERPUBLICEREN, UPLOADEN, DOWNLOADEN, POSTEN, VERZENDEN, DERIVATIEVE WERKEN AAN OF DUPLICEREN VAN ALLE OF EEN DERDEEL VAN DE SITE IS VERBODEN.

Uw Account

Als u de Site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor (1) het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en uw wachtwoord en (2) het beperken van toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen. U stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt gehouden en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als uw wachtwoord wordt of waarschijnlijk zal zijn , op ongeoorloofde wijze gebruikt.

U moet ervoor zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie op de Site of op elk gewenst moment correct en volledig zijn.

U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die u tijdens de registratie hebt verstrekt door uw persoonlijke gegevens bij te werken. Klik hie om naar de pagina 'Mijn account' te gaan. Voer vervolgens eenvoudig uw e-mailadres en wachtwoord in en u kunt dan de gegevens wijzigen die u oorspronkelijk hebt opgegeven.

Recht op Schorsen of Annuleren uw Registratie

We kunnen uw registratie op de Site onmiddellijk opschorten of annuleren of uw toegang tot de Site naar eigen goeddunken beperken of verhinderen als u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt.

U kunt deze overeenkomst op elk moment annuleren na voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Als u dit doet, moet u stoppen met het gebruik van de Site.

De opschorting of annulering van uw registratie op de Site en / of uw recht op toegang tot en / of gebruik van de Site heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van beide partijen.

Privacybeleid

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons Privacybeleid. U kunt hier toegang krijgen tot ons privacybeleid.

Productweergave en kleuren

Deze Site probeert productafbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleur die u ziet overeenkomt met de productkleur. Merk op dat de weergave van kleur gedeeltelijk kan afhangen van de monitor die u gebruikt.

Correctie van fouten en Onjuistheden

De informatie op deze Site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen verband kunnen houden met productbeschrijving, prijzen en beschikbaarheid. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Prijs

Prijzen en aanbiedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Orderverwerking en bevestiging

Alle bestellingen die via de Site worden geplaatst, zijn onderworpen aan onze acceptatie van de bestelling.

Wanneer u een bestelling bij ons op de Site plaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin uw bestelling wordt bevestigd ("Bevestigingsmail"). Controleer deze e-mail op juistheid en laat het ons onmiddellijk weten als er fouten zijn.

Houd er rekening mee dat de Bevestigingsemail niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de goederen naar u zijn verzonden (de "Verzendbevestiging")..

De eigendom van de goederen gaat op u over bij levering aan u, mits de betaling volledig is voldaan. Het contract heeft alleen betrekking op die producten waarvan we de verzending hebben bevestigd in de verzendbevestiging. We zijn niet verplicht om andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke goederen is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.

In het geval dat u twee of meer bestellingen op dezelfde dag plaatst en u contact met ons opneemt, zullen we elke poging doen om de twee bestellingen samen te combineren om u verzendkosten te besparen. Als u ons niet tijdig op de hoogte stelt dat u twee of meer verschillende bestellingen hebt geplaatst, worden uw bestellingen waarschijnlijk afzonderlijk verwerkt.

Het betalen van uw bestelling

Betaling voor alle goederen, via een creditcard of debit card , wordt van uw kaart afgeschreven op het moment dat we uw bestelling ontvangen, nadat we uw kaartgegevens en voorraadbeschikbaarheid hebben gecontroleerd. Elke betaling aan ons wordt terugbetaald als we uw bestelling niet accepteren.

U kunt uw bestelling betalen met een debit card of creditcard, door het gebruiken van PayPal of een cheque. We accepteren Visa®, MasterCard®, American Express® en debit card en met een MasterCard of Visa-logo.

Verzending

Alle bestellingen die op deze Site worden geplaatst, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en worden verzonden volgens onze verzendvoorwaarden voor de Site . In het zeldzame geval dat uw bestelling nooit aankomt, moeten we binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging per e-mail en / of telefoon (zoals voorzien in onze verzendvoorwaarden) een melding van verloren items ontvangen.

Retourbeleid

Alle verkopen via deze Site zijn onderworpen aan ons Retourbeleid.

Het Risico van Verlies

Alle artikelen die via deze Site zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke items op u overgaat bij onze levering aan de vervoerder.

Schriftelijke Communicatie

De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of mededelingen die we u sturen, schriftelijk moeten zijn. Wanneer u de Site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op.

Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicaties die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Afwijzing van Garanties

YU GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. DEZE SITE WORDT AANGEBODEN IN EEN 'EVENALS'- EN' ALS BESCHIKBAAR’'-BASIS.

WIJ GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, NUTTIG, TIJDIG OF CURRENT IS, DAT DE WERKING VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DAT HET BESCHIKBAAR ZAL ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ELKE EN ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. DOEL OF GEBRUIK.

De Beperking van de Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DERDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN UW BETROUWBAARHEID OP ALLE INFORMATIE DIE VERKREGEN IS OP DEZE SITE. WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING OF CORRUPTIE VAN BESTANDEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN WERKING OF TRANSMISSIES OF ENIGE FOUT VAN PRESTATIES.

DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, STRIKT OF PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, OF MISREPRESENTATIE ZELFS ALS WIJ VOORAF ZIJN GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.